içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

YENİ DÖENEMİN İLK MECLİS TOPLANTISI UYUM İÇERİSİNDE GEÇTİ!

Menemen Belediye Meclisi’nin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 08 Nisan 2024 Pazartesi günü Saat :14:00’de Menemen Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti.

YENİ DÖENEMİN İLK MECLİS TOPLANTISI UYUM İÇERİSİNDE GEÇTİ!

 

 

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Menemen Belediye Başkanı olarak AK Parti Adayı Aydın Pehlivan seçilmişti.

AK Parti 14, MHP 4, CHP 13 Meclis Üyesi ile Menemen Beleidyesi Meclisinde yerlerini aldılar.

 

 

GÜNDEM MADDELERİ                                              :

 

1- Meclisin Açılışı.

2- Geçmiş Tutanak Özetinin Okunması ve Kabulü.

3- Başkanlıktan Verilecek Önergeler.

 

3-a) Meclis Başkanlık Divanı Oluşumu.

 

3-a-1) Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi.

3-a-2) İki Asil ve İki Yedek Katip Üyenin Seçimi.

 

3-b) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi hükmü uyarınca Encümen Üyelerinin  Seçilmesi.

3-c) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi hükmü uyarınca Belediyemiz  Meclisince Kurulacak ihtisas  komisyonlarının  görev  süresinin,  üye  sayısının  ve  üyelerinin  belirlenmesi.

 

3-c-1)  Plan ve Bütçe Komisyonu  Üyesi seçimi.

3-c-2)  İmar Komisyonu Üyesi seçimi.

3-c-3)  Hukuk Komisyonu Üyesi seçimi.

3-c-4)  Tarım-Orman ve Hayvancılık Komisyonu Üyesi seçimi.

3-c-5)  Çevre,Ekoloji  ve Sağlık Komisyonu Üyesi seçimi.

3-c-6)  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Üyesi seçimi.

3-c-7)  Eğitim-Kültür-Spor ve Ulaşım Komisyonu Üyesi seçimi.

3-c-8)  Esnaf-Meslek Odaları Komisyonu Üyesi seçimi.

3-c-9)  Engelsiz Menemen Komisyonu Üyesi seçimi.

 

3-d)  Belediyemiz Meclisinin yaptığı toplantıların sesli  ve görüntülü cihazlarla kayıt edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

3-e) Üyesi bulunduğumuz Kıyı Ege Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere 3 asil ve 3 yedek üyenin belirlenmesi.

 

3-f)  Üyesi bulunduğumuz Ege Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere 1 asil ve 1 yedek üyenin belirlenmesi.

 

3-g)  Üyesi bulunduğumuz İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere 3 asil ve 3 yedek üyenin belirlenmesi.

 

            3-h) Üyesi bulunduğumuz Enerji Kentler Birliğine Belediyemiz temsil etmek üzere 1 (bir) asil, 1 (bir) yedek üyenin belirlenmesi.

 

3-i) Belediyemiz Şirketi META-SU İnş. Taş. Unlu Mamuller Tur. San. ve Tic. Ltd. Şirketi Yönetim Kurulunda Belediyemizi temsil etmek üzere   Belediye Başkanı Aydın PEHLİVAN’a yetki verilmesi.   

 

3-j) Belediyemiz Şirketi MENAŞ Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulunda Belediyemizi temsil etmek üzere   Belediye Başkanı Aydın PEHLİVAN’a yetki verilmesi.   

3-k )  Menemen Belediyesi 2023 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.      

 4- Komisyonlardan Gelen Raporlar.

4-a) Denetim Komisyon Raporu

4-b)  İmar, Hukuk, Esnaf-Meslek Odaları, Tarım-Orman ve Hayvancılık, Çevre-Ekoloji ve Sağlık Komisyonu Raporları

 

4-b-1)  İlçemiz Bağcılar Mahallesi, 144 Parselde Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin görüşülmesi.

 

4-c) İmar, Hukuk Komisyonu Raporları

 

4-c-1)  İlçemiz, Ahıhıdır Mahallesi, 5527 ada 1 parselin Anaokulu olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin görüşülmesi.

 

4-d) İmar, Hukuk, Plan-Bütçe Komisyonu Raporları

4-d-1) İlçemiz, Asarlık Mahallesi, Tapunun 304 ada 24 parselinde bulunan 976 m² yüzölçümlü Arsa nitelikli  taşınmazın Mülkiyeti Belediyemize ait  Asarlık Mahallesi Tapunun 513 ada 1 parselinde bulunan 1200/1194 paya isabet eden 1.194 m² yüzölçümlü hissenin trampa işleminin görüşülmesi.

 

5-  Meclis Üyeleri Tarafından Verilecek Önergelerin görüşülmesi.

6- Dilek ve Temenniler.

7- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerin Mazeretlerinin Görüşülmesi.

8- Gelecek Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.                                                              

 

 

MECLİS BAŞKAN VEKİLLİĞİ

 1. 1.Meclis Başkan Vekili Feyzullah Ergin 19 Oy
 2. 2.Meclis Başkan Vekili Ferhat Uysal 19 Oy

 

Oy Çokluğu (13’e 19 Oy) ile

2 Yıllığına seçildiler.

 

 

DİVAN KATİP ÜYELERİ

Asil Üyeler

 1. Safiye İrem İncesu 19 Oy
 2. Efe Kahvecioğlu 19 Oy

Yedek Üyeler

 1. Alican Bursalı  19 Oy
 2. Mehmet Ergüneş 19 Oy

 

Oy Çokluğu (13’e 19 Oy) ile

2 Yıllığına seçildiler.

 

ENCÜMEN ÜYELERİ

 1. Feyzullah Ergin 19 Oy
 2. Mehmet Ali Yıldırım 19 Oy
 3. Yetkin Yıldız 19 Oy

 

Oy Çokluğu (13’e 19 Oy) ile

1 Yıllığına seçildiler.

 

 

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

 1. Ergun Erkan 32 Oy
 2. Mehmet Ergüneş 32 Oy
 3. Dilaver Kişili 32 Oy
 4. Bahar Kaya  32 Oy
 5. Şenol Öğütlü 32 Oy

 

Oy Birliği (32 Oy)  ile 1 Yıllığına seçildiler.

 

İMAR KOMİSYONU

 1. Nihat Kaya 32 Oy
 2. Alican Bursalı 32 Oy
 3. Kerim Çandarlı 32 Oy
 4. Mustafa Kemal Özcan 32 Oy
 5. Ali Evgi 32 Oy

 

Oy Birliği (32 Oy)  ile 1 Yıllığına seçildiler.

 

HUKUK KOMİSYONU

 1. Bahadır İnanlı 32 Oy
 2. Nevin Öztabak Yıldırım
 3. Safiye İrem İncesu
 4. Egemen Ege
 5. Nursel Katipoğlu

 

     Oy Birliği (32 Oy)  ile 1 Yıllığına seçildiler.

 

 

 

TARIM-ORMAN VE HAYVANCILIK KOMİSYONU

 1. Ferhat Uysal 32 Oy
 2. Kemrim Çandarlı 32 Oy
 3. Alican Bursalı 32 Oy
 4. Erdal Karagöz 32 Oy
 5. Necati Başar Eryılmaz 32 Oy

 

Oy Birliği (32 Oy)  ile 1 Yıllığına seçildiler.

 

ÇEVRE-EKOLOJİ VE SAĞLIK KOMİSYONU

 1. Dilaver Kişili 32 Oy
 2. Fikri Karakurt 32 Oy
 3. Mehmet Ergüneş 32 Oy
 4. Şenol Öğütlü 32 Oy
 5. Ecevit Karakaş 32 Oy

 

Oy Birliği (32 Oy)  ile 1 Yıllığına seçildiler.

 

 

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

     1.  Safiye İrem İncesu 32 Oy

     2.  Münire Türkel

     3.  Nevin Öztabak Yıldırım

     4.  Zerrin Arslan

     5.  Sadık Tanrıverdi

 

Oy Birliği (32 Oy)  ile 1 Yıllığına seçildiler.

 

EĞİTİM-KÜLTÜR-SPOR VE ULAŞIM KOMİSYONU

 1. Mehmet Ali Yıldırım
 2. Efe Kahve4cioğlu
 3. Mehmet Sait Büdün
 4. Şenol Öğütlü
 5. Sadık Tanrıverdi

 

Oy Birliği (32 Oy)  ile 1 Yıllığına seçildiler.

 

ESNAF-MESLEK ODALARI KOMİSYONU

 1. Münire Türkel
 2. Emrah İçmez
 3. Mehmet Sait Büdün
 4. Ecevit Karakaş
 5. Cengiz Mancuk

 

Oy Birliği (32 Oy)  ile 1 Yıllığına seçildiler.

 

 

ENGELSİZ MENEMEN KOMİSYONU

 1. Emrah İçmez
 2. Nihat Kaya
 3. Fikri Karakurt
 4. Zerrin Arslan
 5. Cengiz Mancuk

 

Oy Birliği (32 Oy)  ile 1 Yıllığına seçildiler.

 

 

       Belediye Meclisinin yaptığı toplantıların sesli  ve görüntülü cihazlarla kayıt edilmesi hususunun görüşülmesi.

Belediyemiz Meclisinin gerçekleştirilecek toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi ve internet ortamından Menemen Belediyesinin resmi web sitesinde canlı yayınlanması hususunun: Belediyemiz Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması…

 

Oy Birliği (32 Oy)  ile kabul edildi.

 

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne doğal üye olan belediye başkanımızın haricinde birlik tüzüğünün 10. maddesi uyarınca Belediyemizi temsil etmek üzere 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üye seçiminin

 

ASİL ÜYE

 1. Feyzullah Ergin
 2. Nevin Öztabak Yıldırım
 3. Bahadır İnanlı

YEDEK ÜYE

 1. Mehmet ali Yıldırım
 2. Mehmet Sait Büdün
 3. Fikri Karakurt

 

      Oy Çokluğu (13’e 19 Oy) ile seçildiler

 

 

Ege Belediyeler Birliği'ne doğal üye olan belediye başkanımızın haricinde birlik tüzüğünün 8. maddesi uyarınca Belediyemizi temsil etmek üzere 1 (bir) asil 1 (bir) yedek üye seçiminin yapılması hususunun; Belediyemiz Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması.

 

ASİL ÜYE

 1. Dilaver Kişili

 

YEDEK ÜYE

 1. Nihat kaya

 

Oy Çokluğu (13’e 19 Oy) ile seçildiler

 

İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği'ne doğal üye olan belediye başkanımızın haricinde birlik tüzüğünün 10. maddesi uyarınca Belediyemizi temsil etmek üzere 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üye seçiminin yapılması hususunun; Belediyemiz Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması.

 

ASİL ÜYE

 1. Kerim Çandarlı
 2. Alican Bursalı
 3. Mehmet Ergüneş
 4.  

YEDEK ÜYELİK

 1. Münire Türkel
 2. Efe Kahvecioğlu
 3. Safiye İrem İncesu

 

     Oy Çokluğu (13’e 19 Oy) ile seçildiler

 

 

 

Enerji Kentleri Birliği'ne doğal üye olan belediye başkanımızın haricinde birlik tüzüğünün 7. maddesinin (b) bendi uyarınca Belediyemizi temsil etmek üzere 1 (bir) asil 1 (bir) yedek üye seçiminin yapılması hususunun; Belediyemiz Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması.

 

ASİL ÜYE

 1. Emrah İçmez

 

YEDEK ÜYELİK

 1. Fikri Karakurt

 

     Oy Çokluğu (13’e 19 Oy) ile seçildiler

 

% 99 hissesi Menemen Belediyesine ait olan Meta-Su İnşaat Taşımacılık Unlu Mamuller Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulunda Belediyeyi temsil etmek ve şirket ile ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Aydın PEHLİVAN'a yetki verilmesi.

 

Oy Birliği (32 Oy)  ile yetki verildi.

 

% 99 hissesi Menemen Belediyesi’ne ait olan Meta-Su İnşaat Taşımacılık Unlu Mamuller Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulunda Belediyeyi temsil etmek ve şirket ile ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Aydın PEHLİVAN'a yetki verilmesi.

    

      Oy Birliği (32 Oy)  ile yetki verildi.

 

Menemen Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu görüşüldü.

    

     Oy Çokluğu (13’e 19 Oy)   ile Faaliyet Raporu kabul edildi…

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih: 09-04-2024

FACEBOOK YORUM
Yorum