içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

"İŞİMİ EKMEĞİMİ GERİ İSTİYORUM" BU SESE KULAK VERİN!

 

META-SU İnaşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 31.01.1992 gün ve 10.03/35-L.(5733) sayılı onayı ile kuruluşuna izin verilmiş, Menemen Ticaret Sicili Memurluğu’nun 1519 numarasına tescil edildiği 06.02.1992 tarihinde  ilan yapılarak yaşama geçmiş.

 

Kurulduğu tarihte şirketin ortakları;

  1. Menemen Belediye Başkanlığı
  2. Yenifoça Belediye Başkanlığı
  3. Helvacıköy Belediye Başkanlığı
  4. Bağarası Belediye Başkanlığı
  5. Sasalı Belediye Başkanlığı

 

Şirketin yapacağı işler konusuna İnşaat işlerininin yanısıra, kaynak su üretimi, cam ve PVC şişeleme, asitli ve asitsiz meyva suyu üretimi, pvc şişe imalatı ve pazarlaması da eklenmiş.

 

Şirketin sermayesinin %96’sı Menemen Belediyesi’nin diğer 4 belediyeye’de %1’er hisse verilmiş.

O günün parasıyla şirket sermayesi 200.000.000,00 (İki yüz milyon) TL.

Şirket ortaklarının temsilcileri Menemen Belediye Başkanı Kadir Yıldırım, Yenifoça Belediye Başkanı Cengiz Uysal, Helvacı Köy Belediye Başkanı Münir Nurettin Bayrav, Bağarası Belediye Başkanı Ercan Yüksektepe, Sasalı Belediye Başkanı Mustafa Aydın kuruluş aşamasındaki şirket ile ilgili  işlemlerin takip edilmesi için Menemen Noterliğinden verdikleri vekaletname ile  13.11.1991 tarihinde Ahmet oğlu 1963 doğumlu Mehmet Kaya’yı görevlendirmişler.

META-SU Limited Şirketi’nin kuruluş öyküsü böyle.

 

1994 Yerel Seçimleri sonrasında 5.4.1994 tarihli 41 nolu şirket kararı ile 2 yıl süreyle  şirketin müdürlüğüne Menemen Belediye Başkanlığı Temsilcisi İlhami Gürsoy seçiliyor.

 

27.03.1996 tarihinde  1996/1 sayılı ortaklar kurulunun almış olduğu kararla şirket ortaklarından Bağarası Belediyesi ve Helvacı Köy Belediyesi hisselerini Menemen Belediyesi’ne devrederek ortaklıktan ayrılıyorlar.

Menemen Belediyesi’nin şirketteki hisse oranı %98’e ulaşıyor ve şirket ortakları üç belediyeden oluşuyor.

  1. Menemen Belediye Başkanlığı
  2. Yenifoça Belediye Başkanlığı
  3. Sasalı Belediye Başkanlığı

 

 

 

1.11.1996 Tarih ve 1996/9 Sayılı Karar ile İlhami Gürsoy 2 yıl süreliğine gene Şirket Müdürü seçiliyor.

 

24.06.1997 tarih ve 14 Sayılı Karar ile şirketin sermayesi 500.000.000,00 TL (Beş yüz milyon)  yükseltiliyor.

 

01.01.2000 gün ve 14 Sayılı Kararla Şirket Müdürlüğüne Tahir Şahin 5 yıllık süreyle seçiliyor.

Şirketin ünvanında değişiklik yapılıyor;  META-SU İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yeni ünvanıyla META-SU İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  oluyor.

Ünvan değişikliği ile kalmıyor şirketin iştigal konularına da eklemeler yapılıyor.

“Kurum ve kuruluşlara kendi faaliyet alanlarında işgücü konusunda yardımcı olmak amacıyla işçi çalıştırmak .

Toplu taşım amaçlı şehiriçi ve Menemen-Karşıyaka, Menemen-İzmir hattında toplu taşım aracı çalıştırmak, bu amacı gerçekleştirmek için her türlü otobüs ve taşıt aracı almak, kiralamak, kiraya vermek gerekirse satmak bu amaçlı tamir atölyeleri açmak, kiralamak, kiraya vermek.” gibi konuları ana sözleşmeye ekliyor.

Bu değişiklik sonrası da Menemen’de yaşayanlar anımsayacaktır;

Tahir Şahin’in ilk icraatlarından biri de otobüsler alarak  önce Menemen-İzmir sonra da Menemen-Karşıyaka seferleri düzenlenmişti.

 

20.04.2004  tarih ve 2004/1 Sayılı Kararla Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen Tahir Şahin’in Şirket Müdürülüğüne de 5 yıl süreli seçildiği ilan edilmişti.

1.10.2004 tarih ve 2004/7 Sayılı Karar ile şirketin ünvan değişikliğine gidilmiş;

META-SU İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi, yeni ünvanıyla META-SU İnşaat Taşımacılık Unlu Mamüller Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi oldu.

Bu değişiklikle; “Unlu mamuller ve fırın işletmeciliği konusunda faaliyette bulunmak. Üretmiş bulunduğu unlu mamuller ve ekmeğin satışı ile ilgili şubeler ve satış büfeleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve gerekirse satmak.” konularında da  bu madde gereği faaliyette bulunmuştu.

 

14.12.2007 tarih ve 2007/5 Sayılı Kararı ile şirket pay yapısında değişikliğe gidilmiş, YENİ TÜRK Lirasına göre sermaye şekli yeniden düzenlenmiş; şirket sermayesi beheri 25,00 (yirmi beş) YTL değerinde 20 (Yirmi) paya ayrılmış olup, toplam sermaye 500,00 (Beş yüz) YTL olmuş.

 

6.04.2009 tarih ve 2009/1 Sayılı Karar ile Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Tahir Şahin Şirket Müdürlüğüne de 5 yıl süre ile yeniden seçilmiş. Belde Belediyeleri kapatıldığından Sasalı Belediyesi hissesi Çiğli Belediyesi’ne, Yenifoça Belediyesi hissesi de Foça Belediyesi’ne geçmiş.

Ve ortaklar bu şekilde oluşmuştur.

1. Menemen Belediye Başkanlığı

  1. Foça Belediye Başkanlığı
  2. Sasalı Belediye Başkanlığı

 

12.02.2014 tarih ve 2014/1 Sayılı Karar ile şirket sermayesi 500,00 (Beş yüz) TL’den 5.000,00 (Beş bin) TL’ye yükseltilmiş.

14.04.2014 Tarih ve  2014/2 Sayılı Karar ile Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Tahir Şahin 5 yıl süre ile Şirket müdürlüğüne yeniden seçilmiş.

08.07.2014 Tarih ve  2014/4 Sayılı Karar ile Okan Akdeniz İlave Şirket Müdürü atanmış.

 

18.02.2015 Tarih ve 2015/2 Sayılı Karar ile  Foça Belediyesi şirketteki hissesine Menemen Belediye Başkanlığı’na devretmiş ve Şirketin Hisse oran yapısı; Menemen Belediyesi hissesi %99, Çiğli Belediyesi %1 olmuştur.

 

14.05.2019 tarih ve 2019/5 Sayılı Karar ile de 13.05.2024 tarihine kadar 31 Mart 2019 seçimlerinde Menemen Belediye Başkanlığı’na seçilen Serdar Aksoy Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) seçilmiş. Şirket Müdürler Kurulu Başkanı’na 10.000,00 (On Bin) TL “Huzur Hakkı” ödenmesine de karar verilmişti.

 

14.02.2020 tarih ve 2020/4 Sayılı Karar ile  Serdar Aksoy’un görevine son verilerek Şirket Müdürlüğü’ne Deniz Karakurt seçildi.

 

META-SU İnşaat Taşımacılık Unlu Mamuller Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin kronolojik geçmişi böyle.

 

Dikkat ederseniz gelenek kim belediye başkanlığına seçilmişse şirkete de müdür o seçilmiş.

Vekil seçilince de gelenek devam etmiş, fakat ikinci vekil seçimi sonrası  gelişmeler emekçilerin işine aşına yansıdı ve düğümlendi.

Gidişat kördüğüme döneceğe benziyor.

 

Bu duruma nasıl gelindi?

Onu da özetleyelim hemen;

Menemen Belediye Başkanı serdar aksoy’un tutuklanması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Bu nedenle meclis, içinden seçeceği Belediye Başkan Vekili ile bu görevi yürütecekti.

Seçmek için 5393 Sayılı Yasa’nın 45. Maddesi  gereğini de yaptılar.

CHP 15 Meclis Üyesi,

İyi Parti 3 Meclis Üyesi toplamda Millet İttifakı 18 Meclis Üyesi vardı. Bu ittifakın adayı Av. Deniz Karakurt’tu.

AK Parti 10 Meclis Üyesi,

MHP 2 Meclis Üyesi toplamda  Cumhur İttifakı’nın 12 Meclis Üyesi vardı. Bu ittifakın da adayı Aydın Pehlivan’dı.

1’de Tutuklu Başkanının yolundan gideceğini yazılı beyan eden Partisiz Meclis Üyesi vardı.

Bu tablo ile seçim yapıldı;  herkes seçimi CHP’nin adayı Deniz Karakurt’un en kötü olasılıkla 18’e 13 oyla kesinlikle seçileceğini düşünüyordu.

Fakat meclis kendi arasından yapılan seçimde 4 turda Başkan Vekili’ni seçemedi!..

Başkan Vekili’nin belirlenmesi şansa yani Kura’ya kaldı.

5393 Sayılı Yasa’nın 45. Maddesi seçimin nasıl yapılacağını anlatmış, 4.turda da seçilmezse kuraya kalır deyip kesip atmış.

Böyle olunca, kuraya kalacağını da taraflar düşünmeyince konunun bu yanının araştırılmadığı sonradan yapılan konuşmalardan anlaşılıyor.

O gün orada; Kuranın nasıl çekileceğini kimseler bilemedi, kendilerince oracıkta yöntemler buldular!

Biri de demedi ki; “biz Belediye Meclisinde bir seçim yapıyoruz, yönetmeliğimize bir göz atalım bu konuda bir şey demiş mi!” diye.

Seçim de Belediye Meclisinde yapıldığına göre; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nde bu konuyla ilgili bir tanımlama var mı?

Var, ne diyor?

“Kura çekimi, birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar yazılı bulunan kağıtlar bir torbaya konularak meclis başkanı  tarafından çekilmek suretiyle yapılır. Torbadan çekilen isim  kazanmış olur.”

İlk gün kuranın yapılış şeklinin Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine uygun yapılmadığını hem CHP İlçe Merkezi’nde, hem de Deniz Karakurt’un ofisinde söyledim.

Herkes “burun kıvırdı!” yani önemsemedi, söylediklerime değer vermedi.

Döndük dolaştık mahkeme o gün benim söylediklerim doğrultusunda karar verdi ve o kurayı iptal etti.

Deniz Karakurt’un Başkan Vekilliği mahkeme kararı ile sona erdi.

Sonra ki gelişmelerde, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin tarif ettiği gibi “Torba”dan çekilen kura sonucu Başkan Vekili Aydın Pehlivan seçildi.

1 Şubat 2021 tarihinde yapılan Meclis Toplantısı’nda META-SU ve MENAŞ Şirketleri’nin Yönetimleri’nin oylanma sonucu kendisine verilmemesi üzerine ertesi günü Pehlivan, META-SU İşçilerinin belediyedeki görevlerine alınmamaları doğrultusunda talimat verdiğini yaptığımız programda sorum üzerine doğruladı.

 

İki haftadır META-SU İşçileri Menemen Belediyesi’nde daha önce görev yaptıkları iş yerlerine alınmıyor. Bu nedenle de BELEDİYE-İŞ Sendikası önderliğinde; “İŞİMİZİ VE EKMEĞİMİZİ İSTİYORUZ!”  diye eylem yapıyorlar.

 

Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan işyerlerine alınmama gerekçesini Menemen Belediyesi ile META-SU Ltd. Şti. arasında iş akdinin olmamasını gösteriyor. 

Ayrıca da META-SU’nun Belediyenin %99 Hisse sahipli bir şirketi olduğunu, Deniz Karakurt’un Başkan Vekili seçilmesinin ardından yapılan toplantıda oy birliği ile META-SU ve MENAŞ Şirketleri’nin başına getirildiğini, Başkan Vekiliği görevi bitince de aynı duyarlılığı göstererek Şirket Yönetimlerini kendisine bırakması gerektiğini vurguluyor.

İşte asıl sorun da burada başlıyor.

 

Bu süreç içerisinde de dostluk adına, dünden bugüne verdiği mücadele adına değer bulduğum Deniz Karakurt ile dostça görüşüp gelinen son durumla ilgili kaygılarımı ve görüşlerimi paylaştım.

İşçilerle bir araya gelip onların görüşlerini alıp almadığını sordum.

Çekinip gelemeyeceklerini baskının olduğunu vurguladı.

Belediye önünde toplanan META-SU Emekçilerinin 100 kişiden fazla olmadığını ama 660 Emekçinin olduğunu vurguladığını bu durumda 560 Emekçinin olaya farklı baktığını düşünmek gerekir ve bu anlamda onlarla görüşerek gerçek düşüncelerini öğrenmenin doğru olacağını, onlarla ilgili kararları onların katılımıyla alınmasının doğru olduğunu, yoksa İşçinin emeği üzerinden siyaset yapıldığı izlenimi doğacağı, bugüne değin meclis üyeliği süresince mecliste doğru ve dik duruş sergilediğini, bu nedenle güven duyulduğunu ve siyaseten tanındığını söyledim.

 

Emekçilerin kör döğüşe kurban verilmemesi gerektiğini burada da hedefte kendisinin olmaması gerektiğini öyle düşündüğümü. Emekçilerle bir şekliyle görüşüp onların görüşleri doğrultusunda siyasi kararlarını da alması gerektiğini bir dost, arkadaş duyarlılığı ile kendisine 4-5 gün önce anlattım.

 

Bu yazıyı yazarken kendisini arayıp dün çıkan mahkeme kararı ile görüşünü aldım ve META-SU İşçileri ile ilgili son durumu sordum.

Verdiği yanıtta; Emekçilerle ilgili mücadeleye devam edeceklerini, mahkeme kararı ile ilgili de mahkeme yeni karar verdi, bu karar sonrası yeniden kura çekilmesi gerektiğini, bu anlamda da hukuksal mücadelelerini sürdüreceğini söyledi.

 

Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan bu konudaki kararlılığını sürdürür, Av Deniz Karakurt’ta Şirket Yönetimlerini devretmemekte ısar ederse, ortak bir payda da buluşmalarının olasılığı görülmüyor.

Bu nedenle META-SU İşçileri açısından bu kış çok çetin geçeceğe benziyor.

Kamuda olduğu gibi bu tür Kamu Kurumu Şirketleri’nde de devamlılık esastır; Tahir olmuş, Serdar olmuş, Deniz olmuş fark etmez.

İşçiler, “eylemler uzadıkça, sonuç alınmadıkça, geçim sıkıntısı kemiğe dayanınca!” META-SU Yönetimine beni işe alan sensin, bana iş bulmak durumunda olan da sensin diye yarın tuttururlarsa şaşmayın!..

Bunun faturası da mutlaka CHP’ye kesilecektir, bunu da kulak ardı etmeyin!

Şirket Yönetimleri, bugünkü belediye yönetimine geçerse, yarın olabileceklerden ne Deniz Karakurt ne de CHP sorumlu olacaktır.

Olumsuz sonuçların faturası da Aydın Pehlivan ve AK Partiye kesileceği de kaçınılmaz bir gerçektir.

 

CHP Menemen’de, siyaseti kim yönetiyorsa bu süreçte yüzüne gözüne bulaştırdığı, bunun da bedelini seçimlere bile kalmadan meclis içinden yeniden bir “Başkan” seçilme durumu yarın ortaya çıkarsa, onu da bu gidişle kaybedeceğini “Görünen köy kılavuz istemez!” sözüyle pekiştirerek demiş olayım.

Demedi demeyin!

YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum