içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

SEYREK ARSALARI NIN SATIŞ KARARI İLE İLGİLİ CHP'DEN BASIN BÜLTENİ

Seyrek Villakent Arsaları Menemen Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ana gündemi idi. Belediye Yönetimi arsaları değerlendirme yönünde kararlığını sürdürürken, Yerel Muhalif Partiler ise konuyu mahkemeye taşıyacakları konusunda ısrarlı kararlarını sürdürüyorlar. Toplantı ertesi CHP'den konu ile ilgili ilk atak basın açıklaması ile geldi.

SEYREK ARSALARI NIN SATIŞ KARARI İLE İLGİLİ CHP'DEN BASIN BÜLTENİ

6 Mayıs 2022 Cuma günü Menemen Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda daha önce İzmir 2. İdare Mahkemesi'nce Seyrek Arsaları ile ilgili "yürütmenin durdurulması kararı verilen meclis kararının uygulanmaması ve bu karardan sarfınazar edilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek oy çokluğuyla karar alınmasının ardından dava konusu olan arsalar ile ilgili Gündem'in 3-e Maddesinde " Gündem: 3-e) 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin h bendinde mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek Belediyenin yetkileri ve imtiyazları arasında sayılmış olup Belediye Kanununun 18. Maddesinin e bendinde de  Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine, veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek Belediye Meclisine görev ve yetki olarak verilmiştir. Bahse konu kanun maddelerine istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede Mevkii Ada ve Parsel Numaraları belirtilen taşınmazların satılmasına; Belediye meclisi tarafından alınan karar sonrası Satış işlemlerinin 5393 sayılı Kanunun 34. Maddesinin g bendi ve 2886 sayılı Kanunun 13. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince Belediye Encümeni eliyle yürütülmesi hususunun; Belediye Meclisince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. "maddesi  üzerinde görüşme yapılarak oy çokluğu ile karar alınması üzerine, CHP Menemen İlçe Başkanlığı bir "Basın Bülteni" yayınlayarak konuyu tekrar mahkemeye götüreceklerini belirtti.

Millet İttifakının diğer kanadı İyi Parti İlçe Başkanı Yılmaz Karslı'ya konu ile ilgili görüşlerini sorduğumuzda, Karslı: "Meclis toplantı öncesi Meclis üyelerimizle durumu değerlendirip mecliste, satış maddesi ile ilgili oylamaya red oyu verdik. Konu ile ilgili detaylı açıklamayı bir kaç gün içerisinde yapacağım." dedi.

 

 

CHP Menemen İlçe Başkanlığının yayınladığı basın bülteni:

"BASIN BÜLTENİ

Menemen Belediyesi dev satışta ısrarlı!

CHP ilçe Başkanı Ömer Güney;

“ Yangından mal kaçırır gibiler”

CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney; mahkeme kararına rağmen yeniden Belediye meclisinde oylanan Seyrek’teki 1 Milyon 600 Bin metrekarelik arazinin satış kararına tepki gösterdi. AKP’li Menemen Belediyesi’nin bu hamlesinin ‘hukuk tanımazlık’ olduğunu vurgulayan Başkan Güney; “ Yargının satış yetkisini iptal ettiği ve meclis yetkisini kabul ettiği bu satışı; yangından mal kaçırır gibi yapmakta ısrarlılar. Yani; Menemen’i satıp savmayı kafalarına koymuşlar.  Komisyonlara göndermeden, bilirkişi incelemesi ve raporuna gerek dahi duymadan, oy eşitliğine rağmen bir oldu bittiyle aldıkları karar; sırtlarına öyle bir vebal yükledi ki; altında kalacaklar. Peki, biz sessiz kalacak mıyız? Asla! Bu kararın da iptali için yargıya gideceğiz. Menemen’i sattırmayacağız!” diye konuştu.

Talanda ve usulsüzlükte sınır tanımıyorlar

AKP’li Menemen Belediyesi’nin usulsüzlükte sınır tanımadığını söyleyen CHP İlçe Başkanı Ömer Güney; sözlerini şöyle sürdürdü; “ Belediye Meclisi’nin yetkisinin gasp edildiği gerekçesiyle Millet İttifakı olarak satış kararını ve yetki devrini İdare Mahkemesi’ne taşıdık. Muhtelif idare mahkemeleri, satışların kamu yararına yapılmadığını ve belediye meclisinin iradesinin yok sayıldığını tespit ederek kararı iptal etti. Ancak, talan zihniyetleri dur durak bilmiyor, sınır tanımıyor. Mayıs ayı oturumunda satış önergesini yeniden gündeme getirdiler ve oy eşitliği olmasına rağmen başkanlık makamının oyuyla geçirdiler.  Yargının, işlem tesisinden vazgeçilmesi kararını tanımayan ve bu satışı yapmayı ne pahasına olursa olsun kafasına koyan Menemen Belediyesi tehlikeli sularda yüzmeye devam ediyor. Mahkeme kararını olduğu gibi; komisyonların işlev ve yetkilerini de ezip geçen, satılmak istenen gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve borçlarla ilgili bilirkişi raporu dahi alınmadan yaptıkları bu hamleleri; tartışma götürmeyecek kadar usulsüz ve şaibelidir. Artık gayet açıktır ki; bu hırslarının perde arkasında kamu yararı değil, rant hesabı vardır.”

Hasbelkader geldiler ama

Başkan Güney; sandıktan çıkmayan bir yerel idarenin böylesi büyük ve tartışmalı bir satışı kendisine hak görmesinin doğru olmadığının altını çizdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “ Hasbelkader geldiler ama böylesi dev bir satışı borç ödeyeceğiz kisvesi altında yapmayı kendilerinde hak görüyorlar. Kamuoyunun tepkisini yok sayıp gözlerini karartmışlar. Tombaladan çıkan yetkiyi ya kredi ya da satış için kullanmaktan öteye gidemiyorlar. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Halkın doğrudan vermediği bir iradeye sahipler ve bu gücü işi gücü bırakıp satıp savmaya kullanıyorlar. Borç ödemenin tek yolu satmak değil, sürekli kredi kullanmak değil. Üretmeyi bilmemek. 20 yıldır gözünü kırpmadan halka ait, bize ait ne varsa gözden çıkaran bu zihniyet, Menemen yerelinde de hortlamıştır. Ama izin vermeyeceğiz. Ne şartta olursa olsun, bu satışı yaptırmamak için elimizden gelenin fazlasını ortaya koyacağız. Hodri meydan!”

 

 

 

 

Tarih: 07-05-2022