içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Sağlık personeline '30 dakikada işyerinde ol' genelgesi: Uymayana ceza geliyor

Sağlık personeline '30 dakikada işyerinde ol' genelgesi: Uymayana ceza geliyor.

Sağlık personeline '30 dakikada işyerinde ol' genelgesi: Uymayana ceza geliyor

Bakanlık tarafından İl Sağlık Müdürlükleri ve Yükseköğretim Kurumu’na gönderilen genelgede, özel veya kamu kuruluşlarında çalışan sağlık personellerinin, işyerlerine 30 dakika mesafede ikamet etmeleri istendi. Genelge ile kurala uymayan personel hakkında işlem yapılmasının yolu açıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven imzasıyla, özel veya kamuda görevli olan sağlık çalışanlarının ihtiyaç halinde çağrıya uyması ile ilgili yayımlanan genelgede, personelin ihtiyaç halinde 30 dakika içerisinde sağlık kuruluşunda olması gerektiği belirtildi. Genelgeye göre, özel veya kamuda çalışan sağlık personeli, görev yaptığı yere en çok 30 dakika uzaklıkta oturmak zorunda kalacak, buna uymayanlar hakkında idari ve disiplin cezası uygulanabilecek.


Genelgeyle ilgili BirGün’e konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, uygulamanın “akıl dışı” olduğu görüşünde. Bu zorunluluğun özellikle büyük şehirlerde mümkün olmadığının altını çizen Öztürk, genelgeyi şöyle yorumladı:

“HEM MÜMKÜN DEĞİL HEM AKIL DIŞI”

“Saçma bir şey. Hem mümkün değil hem akıl dışı. Özellikle büyük şehirlerde mümkün değil. İnsanlar kendi iş yerine yakın oturmak ister ama imkânlar buna el verir mi vermez mi… Bunun yerine iş yerine, bir sağlık kurumuna tayin olmak isteyen sağlık çalışanlarına anlayış gösterilmesi gerekir, bunun teşvik edilmesi gerekir. Bunun bir genelgeyle yapabileceğini zannetmesi olacak iş değil. İstanbul’da hele… Karı koca doktor birisi Avrupa’da biri Anadolu’da doktorluk yapıyor. Ne yapacaklar yani iki ev mi tutacaklar? Daha önce de zaten bir yasaya koymuşlardı, biz Türk Tabipleri Birliği olarak dava açıp durdurmuştuk.”


Sağlık personelinin 30 dakikada iş yerine ulaşmasının istendiği genelgeCumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 383'üncü maddesindeki hükme dayandırılarak yayımlandı.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ESAS ALINDI

Prof. Dr. Güven imzasıyla gönderilen genelgenin tam hâli şöyle:

"Bilindiği üzere, sağlık hizmetlerinin aciliyeti, sürekli ve ertelenemez özelliği sebebiyle, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin, ihtiyaç duyulduğunda sağlık kuruluşuna en kısa sürede ulaşması, gerek sağlık hizmetinin etkililiği gerekse hastaların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine zamanında ulaşabilmeleri bakımından büyük önem taşımaktadır.

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 383 üncü maddesinde; "Sağlık personelinin mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulduğunda ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabilmeleri için alınacak tedbirler ve ilgililerin uyacağı kurallar Bakanlıkça belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetlerinin verimli ve aksamadan yerine getirilmesini temin amacıyla normal mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulabilen sağlık personelinin, ihtiyaç durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşuna ulaşması gerekmektedir. Bu İtibarla ilgili personelin normal ulaşım şartlarında 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda bulunmasını sağlayacak şekilde yukarıdaki kanun hükmüne riayet edilmelidir.

Mülki idare amirleri eş durumu, sağlık mazereti sebebiyle veya personelin ikameti için mesken bulunamadığı durumlarda sağlık hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak kaydıyla, bu süreyi ilgili sağlık personelinin şartları ile halkın hizmete erişim ihtiyacını dikkate alarak belirleyebilir.

Uygulamanın titizlikle takibi ile genelgeye aykırı hareket eden personel hakkında görev yaptığı kuruluşun mevzuatına göre idari ve disiplin işlemi yapılması hususunda;

Bilgilerini ve bu çerçevede gereğini önemle rica ederim."

Tarih: 07-12-2018

FACEBOOK YORUM
Yorum