içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

META-SU DA YARGI KARARI İLE PEHLİVAN'DA!

Menemen Belediye Başkanlığı, Menemen Ticaret Sicil Memurluğu'nun kararına karşı dava açtı dava 18.02.2021 tarihinde yayımlandı, dava kabul edildi.

META-SU DA YARGI KARARI İLE PEHLİVAN'DA!

 

 

“Davacı Menemen Belediye Başkanlığı vekili dava dilekçesi ile; 13.01.2021 tarih ve 07 Sayılı Meclis Kararı ile Başkan Vekili olarak Aydın Pehlivan’ın seçildiğini, 01.02.2021 tarihinde yapılan meclis toplantısında , Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Mğüdürlüğü’nün 15.05.2019 tarih ve 50035491-431.04 sayılı genelgeleri uyarınca Belediye iştirakı olan Meta-Su İnşaat Taşımacılık Unlu Mamüller Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi şirket yönetim yetkisinin Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’a yönelik meclis onayının oy çokluğu ile reddedildiğini, Belediye Başkanlığınca 12.02.2021 tarih ve E-24552676-163-6/1494 sayılı yazısı ile Menemen Ticaret Sicil Memurluğu’na, Belediye Başkanlığı’nın sahibi olduğu şirkete Belediyeler Kanunun 37. Maddesi uyarınca, Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi hükmü çerçevesinde Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ın iştirakı bulunan şirkete yetkili müdür olarak atanmasına yönelik yazı yazıldığını, Menmen Ticaret Sicil memurluğu’nun 12.02.2021 tarihli yazısı ile söz konusu müracaatın Ticaret Bakanlığı İç Ticaret genel Müdürlüğü’nün 15.05.2019 tarihli ve 50035491-431.04 Sayılı genelgeleri dayanak gösterilerek reddedildiğini, Menmen Ticaret Sicil Memurluğu’nun usul ve yasaya aykırı bulunan red kararına itiraz zorunluluğunun hasıl olduğunu, gerek yerel gerekse ulusal medya da haberlere konu edilen ve şirket yönetiminin devri yapılmadığından, anılan şirket ile Menemen belediyesi arasında yapılan hizmet alımı sözleşmesinin bulunmadığını, bu doğrultuda yakşlaşık olarak 660 işçinin görevlerine başlayamayıp maaş almamalarına neden olduğunu, bu suretle ileride telafisi mümkün olmayan  zararların ve mağduriyetlerin gçderilmesine yönelik olarak Ticaret Sicil Memurluğu Tescil ret işleminin iptalini ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ınŞirket Müdürü olarak temsilci değişikliğinin tescili ile tescilin Ticaret Sicili Gazetesinde ilanının yapılmasına karar verilmesini talep etmiştir.”

 

Davalı Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü de Ticaret Bakanlığı İç Ticaret genel Müdürlüğünün genelgesini gerekçe göstererek davanın iptalini istemiş.

 

“5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddesinde oluşu belirtilen belediye encümeninin görevleri34. Maddede açık bir şekilde sayılmış olup, bu görevler arasında şirket müdürünü atama bulunmadığı görülmemektedir.

17. Maddesinde oluşumu belirlenen Belediye meclisi’nin görevleri 18. Maddede açık bir biçimde gösterilmiş olmakla bu görevler içerisinde şirket müdürü  atama yatkisi bulunmadığı

Görülmektedir.” enilerek  davacının istemi yerinde görülmüş, Menmen Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden Tescil ve İlan işleminin yapılmasına karar verildiği görülmektedir.

İtiraz yolu açık olmakla beraber verilen kararla META-SU Yönetimi’de Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’a geçmiş oldu.

 

Video link

https://www.youtube.com/watch?v=AiIQuq2aMU4

 

Tarih: 19-02-2021

FACEBOOK YORUM
Yorum