içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

İZMİR 2. İdare Mahkemesi Aydın Pehlivan’ı haklı buldu!

Beklenen karar 2. İzmir İdare Mahkemesi'nden çıktı. 2. İdare Mahkemesi ilk kararının doğrultusunda karar verdi.

İZMİR 2. İdare Mahkemesi Aydın Pehlivan’ı haklı buldu!
 
 

 

2 Aralık 2020 Tarihinde İzmir Bölge İdare Mahkemesine başvuran Aydın Pehlivan bir gün önce 1 Aralık 2020 tarihinde yapılan Belediye Başkan Vekili Seçimi sonucunda yapılan kuranın yasa ve yönetmeliklere uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasını istemişti.

İzmir 2. İdare Mahkemesi  Yürütmeyi Durdurma doğrultusunda karar vermişti.

Bu karar üzerine Av. Deniz Karakurt’un Başkan Vekilliği düşmüş yeni bir süreç başlamıştı.

Meclis Toplantılarına Millet İttfiakı protesto amacıyla katılmayınca da İzmir Valisi, Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’ı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

Doğan’ın Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğine göre yaptığı kura çekimi sonrasında bu kez şans Aydın Pehlivan!ın yüzüne gülmüş bu kez de Başkan Vekili Pehlivan olmuştu.

Av. Deniz Karakurt bu kez davacı oldu; 2. İdare Mahkemesi esastan karar vermediğini gerekçe göstererek Vali’nin yetkisi dışında konuya müdahil olduğuna dair itirazı oldu.

 

 

 

İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin 03 Şubat 2021 Tarihinde aldığı karar 15.02.2021 Pazartesi günü açıklandı:

 

 

Bakılan davada, davacı ve Deniz Karakurt adlı aday arasında geçen başkan vekilliği seçiminin ilk üç turunda seçilmeye yeter oy sayısına her iki adayın  da ulaşamaması ve seçimin son turunda her iki adayın eşit oy alması üzerine kura çekilmesi suretiyle seçimin tamamlandığı, Mahkememiz kayıtlarına 11/12/2020 tarihinde giren kayıtlarının incelenmesinden, adayların isimlerinin yazılı olduğu oy pusulalarının kırmızı plastik toplar içine yerleştirmek suretiyle cam (şeffaf) bir fanusa konulduğu ve kura işlemlerinin bu cam fanustaki toplardan birinin çekilmesi suretiyle gerçekleştirildiği görülmektedir.

 

Bu durumda, Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 13. Mddesinde kura işleminin, birbirinden ayırt edilmeyen oy pusulalarının bir torbaya atılmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiğine yönelik açık hüküm bulunmasına karşın, 01/12/2020 tarihinde yapılan kura işleminin oy pusulalarının birbirinden ayırt edilme ihtimalini barındıran plastik toplara konularak cam (şeffaf) fanus içine atılmak suretiyle yapılmasında mevzuatta belirtilen şekil yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 288,70 TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.040,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davalı idarece yürütmenin durdurlmasına ilişjkin karara yapılan itiraz aşamasında katlanılan 148,60 TL yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra ilgilisine iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nce itiraz yolu açık olmak üzere 03/02/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Tarih: 15-02-2021

FACEBOOK YORUM
Yorum