içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

BAŞKAN VEKİLİ TORBAYA KALDI!

Başkan Vekili Deniz Karakurt ve İdarenin itirazı İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından RED edildi. Seçim torbaya kaldı!

BAŞKAN VEKİLİ TORBAYA KALDI!
 
 
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Yedinci İdari Dava Dairesi'nin 28 Aralık 2020 Tarih ve 2020/1075 sayılı yazıları ile açıklanan kararda;
"Davacı tarafından Menemen belediye Başkan Vekili seçimin dördüncü turunda eşitliğin bozulmaması üzerine 01.12.2020 tarihli Menemen Belediye Meclis Toplantısında seçime yönelik olarak gerçekleştirilen kuranın iptali istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar veren İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 15.12.2020 gün ve R:2020/1646 sayılı kararın kaldırılması ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi istenmektedir." açıklaması yapıldıktan sonra;
"TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi Yedinci İdari Dava Daire'since işin gereği görüşüldü:
Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkeme yürütmenin durdurlması istemi hakkında verilen kararla yasaya aykırılık bulunmadığından, itiraz isteminin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca reddine, 28.12.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi." denildi.
 
Konu ile ilgili görüşmemizde Av. Deniz Karakurt: Bu bir ara karardır. Benim itirazım reddedildiği için şu andan itibaren Meclis Başkan Vekilimiz Av.Mehmet Karabiniş bu süreci götürecektir. İzmir Bölge İkinci İdare mahkemesine dosya gidecektir. Mahkeme şimdi esastan karar verecektir. Kararda üç olasılık görülmektedir. Yürütmeyi durdurma kararı almıştı ama davayı reddedebilir. İkinci olasılık; yeniden seçimin yapılmasına karar verbilir. 3. olasılk da; kurayı tekrar yönünde kararverebilir. Kararı bekleyip ona göre hareket edeceğiz. Menemenimiz için herşeyin hayırlısı olsun" dedi.
AK Parti  yetkilileri de yarın 29.12.2020 Salı günü Valiliğe başvuru yapacakları öğrenildi.
 
 

Tarih: 28-12-2020

FACEBOOK YORUM
Yorum