içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Başkan Vekili Karakurt: "Menemen Halkının İradesi’nin yok sayılmasına asla izin vermeyeceğiz."

Menemen’in Tutuklu Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un yerine 1 Aralık 2020 Salı günü yapılan Menemen Belediye Başkan Vekili Seçimi 4 tur sürmüş 3 ve 4. Turlarda CHP Adayı Av. Deniz Karakurt 15, AK Parti Adayı Aydın Pehlivan 15 oy alarak sonuç kura’ya kalmıştı. Kura sonucu CHP Adayı Av. Deniz Karakurt Başkan Vekili seçilmiş ve üç gün sonra da görevine başlamıştı.

Başkan Vekili Karakurt:

 

 

2 Aralık 2020 tarihinde  AK Parti Adayı Aydın Pehlivan, İzmir Bölge Nöbetçi İdare Mahkemesine baş vurarak; 1 Aralık 2020 tarihinde yapılan Başkan Vekili Seçimi'ndeki Kura'nın yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmadığını gerekçe göstererek “Yürütmeyi Durdurma Kararı” verilmesini istemişti.

 

15 Aralık 2020 tarihinde  İzmir 2. İdare Mahkemesi; Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telefisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurlulmasına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 15.12.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildiği 17.12.2020 tarihinde  Av. Deniz Karakurt’a tebliğ edildi.

 

 

18..12.2020 Cuma günü Menemen Cumhuriyet Meydanında saat 11:00’da yapılan Basın Açıklamasına CHP İzmir İl Başkanı, Chp İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çevre belediye başkanları ve çevre CHP İlçe başkanları ve yöneticileriyle birlikte Menemen CHP Örgütü katıldı.

 

 

CHP İl Başkanı Av. Deniz Yücel konuşmasında:

Basın açıklamasında ilk konuşmayı CHP İl Başkanı Deniz Yücel yaptı. Yücel’in açıklamaları şöyle:
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasına müteakip 1 Aralık’ta Menemen Belediye Meclisi’nde olan başkanvekili seçiminde 4 turlu oylamanın son 2 turunda oyların eşit çıkması sebebiyle yapılan kura işleminde meclis üyemiz Deniz Karakurt başkanvekili seçilmiştir. Kuranın şekli ve yöntemi AKP adayı, AKP Milletvekilleri, AKP İl Başkanı ve genel başkan yardımcılarının mutabakatıyla, hatta onların önerileriyle birlikte tarafların mutabakatıyla belirlendi ve yapıldı. Yapılan kura işlemi Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine uygun, her türlü kuşkudan şaibeden uzak, herkesin gözü önünde yapıldı ve kayıt altına alındı. Kura işlemi sırasında kuranın şekline, yöntemine itiraz etmeyen, kabul eden, sesini çıkarmayan koca koca adamlar şimdi kalktılar kuranın yapılış şekline itiraz ettiler. Mahkeme de bu itirazı haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu itiraz Menemenli hemşerilerimize hakarettir! Bu itiraz ve verilen yürütmeyi durdurma kararı Menemenlilerin vicdanlarını yaralamıştır. Bu itiraz ve yürütmeyi durdurma kararı adalet duygusunu rencide etmiştir.

 

Mahkeme’nin verdiği karar haksız, yanlış ve zorlamadır. Kuraya hile ya da şaibe karıştırıldığını ispatlasınlar Sayın Deniz Karakurt şu dakika istifa eder. Ancak böyle bir iddiaları yokken kalkıp da sırf kuranın sonucu istedikleri gibi çıkmadığı için oyunbozanlık yapmaya kalkarlarsa bunun altından kalkamazlar. Geçmişte de kalkamadılar, şimdi de kalkamazlar.” dedi.

 

 

 

Av. Deniz Karakurt da:

 

“Sayın İl Başkanım ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım,

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iyi yürekli, aydınlık düşünceli üyeleri,

Saygıdeğer Menemenli Hemşerilerim,

Hak, Hukuk ve Adalete susamış yurdumun Aydınlık insanları…

 

31 Mart 2019 Seçimleri’nde Millet İttifakı olarak kazandığımız Menemen Belediyesi’nde

8 Nisan 2019 tarihinde  mazbatalarımızı alarak göreve başladık.

Belediye Başkanı Serdar Aksoy yerelde yürütmenin başına geçti, bizlerde yerel mecliste partilerimizin yerel yönetim anlayışları doğrultusunda Meclise gelen konuları değerlendirerek Menemen’in kaynaklarının doğru bir şekilde doğru projelere aktarılması için değerlendirmelerde bulunduk.

 

Zaman zaman, farklı partilerden gelmemiz ve yaşama farklı pencerelerden bakmamız, parti anlayış farklılıklarımızdan  kaynaklı;  bizim “evet” dediğimiz konulara, yereldeki muhalefet parti gruplarından arkadaşlarımızın “hayır” dediği oldu.

 

Genelde bir değerlendirme yaparsak Menemen’in çıkarları konusunda zaman zaman parti ayrımı gözetmeksizin ortak çıkarları korumak anlamında birlikte azımsanmayacak kararlar aldık, aynı paydada buluştuk.

 

Bu süreci “Millet İttifakı” ve “Cumhur İttifakı” olarak birlikte yaşadık…

Ortak tek paydamız Menemen’imizdi.

 

Yerel İktidar kendi partimizden olsa da, olumsuzluklara bir çoğumuz karşı çıktık.

Temmuz Olağan Meclis Toplantısı’ndaki bu tutumumuz partilerimizin de genel merkezlerinde  gündeme gelerek o dönem mevcut belediye başkanı ile ilgili milletvekillerimizden oluşan komisyon aracılığıyla araştırma yapılarak hazırlanan rapor,

CHP Merkez Yürütme Kurulu’na sunuldu.

 

Partimizin Merkez Yürütme Kurulu da, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’u

16 Kasım 2020 tarihinde Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ederek “Temiz Toplum” için, “Temiz Siyaset” için bir ilki gerçekleştirdi ve yaşama geçirdi.

 

Başkan Serdar Aksoy Yüksek Disiplin Kurulu’nda kendini savunması yerine 18 Kasım 2020 tarihinde partimizden istifa etmeyi tercih etti.

Bu gelişmeleri üzülerek izledik.

 

Hemen ardından 20 Kasım 2020 tarihinde Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aldığı “Gözaltı Kararı” sonucu İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Ekipleri’nce belediye başkanı, danışman ve belediyemiz müdür ve memurlarından ilgili dosyada adı geçenler gözaltına alındı.

 

 

“Anayasa’nın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 47'nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak İçişleri Bakanlığımızca görevden uzaklaştırıldı.”

 

27 Kasım 2020 tarihinde Menemen Kaymakamı Sayın Fatih Yılmaz bu kararı biz meclis üyeleri’ne tebliğ ederek 5393 Sayılı  Belediye Kanunu’nun belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler bölümü madde 45’de belirtilen;

Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır.

Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;

a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili seçer.

 

Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir.

 

İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır.

 

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır.

 

Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.

 

5393 Sayılı  Belediye Kanunu’nun Madde 45’de belirtilen konular;

1 Aralık 2020 tarihinde Menemen Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda

Başkan Vekili Seçimi’nde yasaya uygun olarak yaşama geçirilmiştir.

Seçimin ilk üç turunda yeterli seçilme çoğunluğunun sağlanamaması ve dördüncü turunda eşitlik oluşması nedeniyle anılan mevzuat hükmü uyarınca kura çekimi yapılarak seçim sonuçlandırılmıştır.

 

Bu seçim Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği hükümleri uyarınca değil, Belediye Kanunu’nun 45. Maddesine dayandığı, başkanvekili seçimine yönelik olarak kanunda özel bir düzenleme bulunduğu, bu nedenle Belediye Meclisi  Çalışma Yönetmeliği hükümlerinin başkanvekili seçiminde uygulama bulamayacağı, Belediye Kanunu’nun ilgili maddesinde kuranın nasıl gerçekleştirileceğine yönelik  olarak sınırlayıcı veya yasaklayıcı herhangi bir hükmün bulunmadığı, kuranın canlı yayın eşliğinde tüm meclis üyelerinin önünde açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiği, oy pusulalarının herkesin gözü önünde katlanarak içi görünmeyen plastik toplara konulduğu, bu süreç içinde de kura çekecek Meclis Başkan Vekili salonun dışında olduğu, sonradan salona girerek kendisinin de kavanozun içinde olan iki plastik topu karıştırarak çekim yaptığı, çekim sonrası kazanan plastik topun içinden Aday

Av. Deniz Karakurt’un adının çıktığı, kontrol amaçlı diğer plastik topun da açıldığında diğer Aday Aydın Pehlivan’ın adının olduğu da kontrol edilerek, seçimin kura yöntemiyle kazananın Av. Deniz Karakurt olduğu salonda bulunan herkes tarafından görülmüştür.

 

Davacı Aydın Pehlivan’ın  seçimin başından sonuna  kadar, seçim alanında olduğu, ancak seçime yönelik olarak herhangi bir itirazda bulunmadığı gibi 1 Aralık 2020 Başkanlık Vekili Seçimi’nin tüm kuralları da Adalet ve Kalkınma Partisi Yöneticileri tarafından belirlenmiştir.  

Aynı gün  Belediye Meclis Salonu’nda olan her partiden meclis üyesi arkadaşlarımız ve partilerin ilçe yöneticileri buna tanıktır.

Biz de rakibimiz tarafından konulan kurallara itiraz etmeyerek, sorun çıkarmayarak sonuca saygılı olduğumuzu gösterdik.

 

Anayasa’ya göre belediye başkanı seçiminin ancak kanunla düzenlenebileceği, günümüzde kura çekiminin birbirinden çok farklı biçim ve teknik ile yapılabildiği belirterek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmasına karşın; İzmir Bölge 2. İdare Mahkemesi seçimi iptal ederek hukuku, siyasetin gölgesinde bırakmıştır.

 

 

Anayasa’nın ikinci maddesinde,

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir “Hukuk Devleti” olduğu yazılıdır.

Ne demektir hukuk devleti?

 

Anayasa Mahkemesine göre hukuk devleti;

- Eylem ve işlemleri hukuka uygun olan,

- Her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren,

- Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan,

- Hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan,

- Anayasa ve yasalarla kendini bağlı sayan,

- Yargı denetimine açık,

- Anayasa’nın ve yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri bulunduğu bilincinde olan devlettir.

 

Yine Anayasa Mahkemesine göre hukuk devleti, tüm eylem ve işlemlerinde yönetilenlere en güçlü, en kapsamlı hukuksal güvence sağlayan devlettir.

 

Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu devlette hukuk güvenliğinin sağlanması, hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmaz koşuludur.

 

Öğretide de yer verilen bu tanımlara karşın siyasal iktidarın yetkilileri, seçim yöntemiyle elde edemediği  yerel yönetimleri hukuk devleti ilkesini de ihlal ederek mahkemeleri kendilerine araç olarak görüp, yargı eliyle bir hukuk skandalına imza atmışlardır.

Menemen Halkının İradesi’nin yok sayılmasına asla izin vermeyeceğiz.” dedi..

 

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kısa bir konuşma yaptı: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Değerli Menemenliler, hiç kuşkusuz olmasın her daim sonuna kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz. Size sahip çıkacağız, asla yalnız değilsiniz” dedi.

 

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da şunları söyledi: “Menemen’deki seçmenlerin düşüncesine, oylarına ipotek konamaz, mahkeme kararı olsa bile! Bu kura çekilişine kadar hiçbir AKP’li kuranın şekline, yöntemine itiraz etmedi. Kuradan CHP’nin adayı çıktı. Yani bir AKP’li seçilene kadar bu kurayı tekrar mı edeceğiz? AKP’nin İl Başkanı, AKP’nin milletvekilleri size tek bir şey söyleyeceğim; Size İstanbul seçimlerini hatırlatırım; 2 buçuk yıl sonra çok daha fazla oyla CHP’yi Menemen’de yine iktidara taşırız. Bunu sakın unutmayın!” dedi.

Basın Açıklaması sonrası CHP İlçe Başkanlığı’na giderek durum değerlendirmesi yapıldı…

 

 

 

 

 

Tarih: 18-12-2020

FACEBOOK YORUM
Yorum